ALGEMENE VOORWAARDEN – Deco en Co Jubileumloterij

 1. De Deco en Co Jubileumloterij wordt georganiseerd door Deco by Didi, gevestigd en kantoorhoudende te Almere.
 2. Gedurende de periode van 1 April 2021 tot en met 25 April 2021, wordt er een gratis lot gegeven bij iedere € 5 die besteedt wordt exclusief verzendkosten op de webshop http://www.deco-en-co.nl.
 3. Per lotnummer kan maximaal één prijs gewonnen worden.
 4. Naast de hoofdprijs zal er per 50 uitgereikte loten 1 extra prijs beschikbaar komen. Hierdoor is de winkans minimaal 1 op 50.
 5. Door deelname aan de Deco en Co Jubileumloterij verklaart de deelnemer in te stemmen met deze algemene voorwaarden.
 6. Deelnemers en prijswinnaars dienen tenminste 18 jaar oud te zijn en woonachtig in Nederland of België.
 7. Medewerkers van Deco by Didi zijn uitgesloten van deelname.
 8. De trekking vindt plaats op 29 April 2021 door een onafhankelijk computersysteem. Enkel uitgereikte lotnummers doen mee aan deze trekking.
 9. Loten die eventueel nog onderweg zijn naar de klant doen ook mee!
 10. De winnende lotnummers worden ook op 29 April 2021 bekendgemaakt middels een filmpje op het  Facebook en Instagram account @deco.en.co.
 11. Over de uitslag van de loterij kan niet worden gecorrespondeerd.
 12. Nadat de winnaars zichzelf kenbaar maken bij Deco by Didi, worden de prijzen per post thuis gestuurd op kosten van Deco by Didi of per mail verstrekt.
 13. Het computersysteem trekt een reserve lotnummer voor de hoofdprijs mocht de winnaar afzien van de prijs.
 14. Deelnemers geven, door deel te nemen aan de loterij, toestemming alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die Deco by Didi noodzakelijk acht voor de organisatie van de loterij en de verzending van de prijzen.
 15. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy en cookiebeleid van Deco by Didi en de website https://www.deco-en-co.nl.
 16. Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. Deco by Didi neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.
 17. Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar, zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 18. Deco by Didi is niet aansprakelijk voor enige uit de loterij voortvloeiende schade en verleent geen garantie op de te verstrekken prijzen.
 19. De Deco en Co Jubileumloterij valt onder de promotionele kansspelen en is hierdoor vrijgesteld van een vergunning.
 20. Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen per e-mail worden gericht aan info@deco-en-co.nl
 21. Op de Deco en Co Jubileumloterij is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de Deco en Co Jubileumloterij voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Almere.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Deco by Didi (Deco en Co.)
Pasolinistraat 52
1325 SL Almere

 

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag en zondag gesloten.

 

E-mailadres: info@deco-en-co.nl

KvK-nummer: 77508459